section-ec8c24c

Naszym zadaniem jest kształtowanie postaw proobronnych, patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży zrzeszonej w naszym stowarzyszeniu. Czynne propagowanie i zachęcanie do służby w formacjach mundurowych, jak również prowadzenie całorocznej działalności szkoleniowej i oświatowej.

Icon

Szkolenia medyczne

Prowadzimy w jednostce szkolenia medyczne z zagadnień procedur podstawowej pierwszej pomocy

Icon

Szkolenie taktyczne

Prowadzimy szkolenie z działań taktycznych lekkiej piechoty. Jest to idea małych

Icon

Szkolenie ogniowe

W ramach działalności prowadzimy szkolenie ogniowe głownie dla członków naszego stowarzyszenia

Icon

Szkolenie MOUT

Z języka angielskiego „Militarne operacje w terenie zurbanizowanym”. Szkolenie obejmuje zasady

Icon

Działalność Społeczno-wychowawcza

Nasza działalność opiera się na dwóch filarach: szkoleniu oraz działalności społeczno-wychowawczej.