Szkolenie taktyczne

Prowadzimy szkolenie z działań taktycznych lekkiej piechoty. Jest to idea małych pododziałów o wysokiej mobilności. Szkolenie obejmuje takie elementy jak prowadzenie rozpoznania oraz obserwacji, organizowania posterunków, prowadzenie działań patrolowych w tym w warunkach ograniczonej widoczności.

Ponadto prowadzone jest szkolenie z zakresu taktyki indywidualnej obejmującej takie zagadnienia jak organizowanie zasadzek, zrywanie kontaktu ogniowego z wrogiem oraz wszelkich procedur SOP pozwalających strzelcowi/żołnierzowi realizować postawione przed nim zadania.