Wymogi formalne

Osoba ubiegająca się o członkostwo w Jednostce Strzeleckiej musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na druku przygotowanym przez Jednostkę Strzelecką. Ponadto osoba taka musi mieć nie mniej niż 15 lat w momencie zapisywania się do jednostki.

Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg prowadzi całoroczną działalność medialną/promocyjną, polegającą na umieszczaniu materiałów z przeprowadzonych zajęć, szkoleń, uroczystości oraz wszelkiej działalności związanej z dzielnością Jednostki Strzeleckiej 1008 Elbląg w ramach Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. W związku z tym faktem wymagane jest udzielenie pisemnej zgody przez opiekuna prawnego/rodzica osoby niepełnoletniej, na wykorzystanie wizerunku w szeroko pojętych mediach.

Należy pamiętać, iż zajęcia z racji swojej specyfiki mogą mieć znaczny stopień obciążenia psycho-fizycznego. Oznacza to , że młodzież jest często poddawana takiej aktywności fizycznej jak długie marsze, bieganie, ćwiczenia siłowe typu pompki, przysiady itd. Dodatkowo należy pamiętać, iż każdy strzelec/rekrut dźwiga samemu swoje wyposażenie indywidualne które jest dość ciężkie.

Oczywiście wysiłek jest stopniowany i dostosowany do możliwości każdej osoby. Co najważniejsze każdy jest ochotnikiem i przystępuje do nas bez przymusu. Każda osoba może bezwzględnie w każdym momencie zrezygnować jeśli uzna, że nie jest w stanie podołać wyzwaniom.

Bezpieczeństwo na zajęciach

Nad bezpieczeństwem osób ćwiczących czuwa przeszkolona kadra w której skład wchodzą osoby które działają w Jednostce Strzeleckiej już blisko 15 lat. Kadra ta przeszła szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć dla młodzieży realizowane przez Komendę Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW . Ponadto na każdych zajęciach jest obecna minimum jedna osoba posiadająca stosowne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Ile czasu zajmuje „Strzelec”

Nie da się jednoznacznie określić jaki to wymiar czasowy, jednak jest dość duży. Wynika to z racji prowadzenia zajęć minimum 2 razy w tygodniu, zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 17-19 oraz soboty w godzinach około 8-16, jednak bywają przypadki, że są przedłużane. Ponadto realizujemy zajęcia i ćwiczenia nocne które mogą trwać ponad 48 godzin, jednakże zawsze staramy się aby ich termin nie pokrywał się z zajęciami lekcyjnymi w szkole. Poza tym odbywają się również wyjazdy szkoleniowe, które mogą trwać od 3 do 7 dni, w zależności od ilości wolnych dni od szkoły, zazwyczaj w okresach wakacyjnych i dniach wolnych od pracy.

Strzelec a szkoła

Mimo, iż zajęcia są dość intensywne, a obecność na nich jest obowiązkowa nie kolidują one z zajęciami w szkole. Nie należy w żadnym wypadku patrzeć na działalność syna/córki jako stratę czasu jaki można spędzić na naukę. Państwa dzieci na Naszych zajęciach dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy, nie tylko z dziedziny wojskowości lecz również kultury, historii, dyscypliny, działania w zespole. Nasza jednostka jak również cała organizacja może poszczycić się setkami ludzi którzy jako młodzież wstąpili do Strzelca i ukierunkowało ich to dalej aby w dorosłym życiu służyć w różnych formacjach mundurowych RP. Sama Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg, może się poszczycić wychowaniem kilkudziesięciu obecnych żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy różnych służb, w tym kilkunastu oficerów.

Ile to kosztuje

W Jednostce Strzeleckiej 1008 obowiązuje składka w wysokości 50 PLN miesięcznie która jest przeznaczana na wyposażenie do prowadzenia zajęć, oraz wyposażenie dla nowych członków.

Umundurowanie i wyposażenie

Z racji tego, iż jesteśmy organizacją mundurową obowiązuje nas użytkowanie munduru na wszystkich zajęciach oraz uroczystościach, jednak nie wymagamy kupna od ręki całego wyposażenia. Każdy nowy członek ma tak zwany okres unitarny trwający około 6 miesięcy i przez ten czas ma możliwość zastanowienia się nad dalszym członkostwem i ewentualnie zakupem munduru, do tego czasu Jednostka z własnych środków wydaje na stan wyposażenie w tym mundur ćwiczebny oraz plecak.