Zajęcia teoretyczne piątkowe

Zajęcia rozpoczynają się w godzinach popołudniowych w każdy piątek tygodnia, są tak dostosowane aby zapewnić maksymalną frekwencję. Na w/w zajęciach obowiązuje dyscyplina zgodnie z wymogami regulaminowymi. Prowadzone są wykłady na takie tematy jak: pierwsza pomoc, topografia, wyposażenie wojsk własnych i państw obcych, miedzynarodowe prawo humanitarne konfliktow zbrojnych oraz wiele innych. Zajęcia te stanowią z reguły teoretyczne przygotowanie się do praktycznej strony tematu która będzie realizowana następnego dnia w terenie. Prowadzącym zajęcia są zawsze albo bezpośredni przełożeni młodych rekrutów lub jeśli temat jest zawiły starsza kadra która posiada o wiele większe doświadczenie i wiedzę w danym temacie. Prowadzących zajęcia obowiązuje umundurowanie służbowe.

Zajęcia terenowe sobota

Stanowią one kwintesencję szkolenia w Jednostkach Strzeleckich w całym kraju. Realizowane są tutaj w sposób praktyczny zagadnienia takie jak działania taktyczne lekkiej piechoty, działania patrolowe, szkolenie inżynieryjno-saperskie, ewakuacja rannych z pola walki itd.. Należy dodać w tym miejscu, iż forma tych zajęć jest bardzo intensywna i wyczerpująca, prowadzona zgodnie z zasadą „Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w walce”. Co prawda Jednostka nie jest czymś w rodzaju „Jednostki specjalnej” jednak pragniemy zachować pewne standardy, i osoby które nie posiadają motywacji i nie pokażą, że zależy im na byciu strzelcem szybko odpadają.
Każda zbiórka rozpoczyna się w godzinach porannych i trwa około ośmiu godzin, czasem mniej, czasem więcej. Zbiórkę rozpoczyna apel i przywitanie najstarszego stopniem z pododdziałem szkolnym zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po apelu następuje szybka odprawa z dowódcami sekcji/drużyn i rozpoczynają się zajęcia terenowe podczas których realizowane są praktycznie zajęcia z tematów teoretycznych prowadzonych w piątki.

Zajęcia specjalne nocne

Minimum raz w miesiącu odbywają się ćwiczenia taktyczne odgrywane w dużej skali, trwają one około 24 godzin, czasem więcej, realizowane są zawsze w weekendy. Celem tych zajęć jest nauczenie samodzielności oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w skrajnie trudnych sytuacjach. W trakcie realizacji w/w ćwiczeń stale obecni są z grupą członkowie kadry starszej jednostki lub bezpośredni przełożeni. Ćwiczenia odbywają się bez względu na warunki pogodowe i czasowe: noc, upał, mróz.