Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg powstała formalnie w strukturach ZS „Strzelec” OSW W 2000 roku. Tego roku zostały złożone odpowiednie dokumenty do Komendy Głównej Związku które zostały zatwierdzone i Jednostka otrzymała numer 1008 (czytane: dziesięć-zero-osiem).

Na początku działalności powstała grupa kilku zapaleńców skupionych na szkoleniu wojskowym oraz wytworzeniu spośród siebie kadry koniecznej do gromadzenia wokół siebie rówieśników którzy mieli dalej tworzyć jednostkę. Przez kilka kolejnych lat zaczęły powstawać pierwsze sensowne plany szkolenia i rozwoju jednostki wychodząc tym samym z przysłowiowej „ciemnoty”, zwieńczeniem tych wysiłków było przeprowadzenie pierwszego naboru wśród młodzieży gimnazjalnej do jednostki. Efekt naboru był znakomity, przybyło około 63 osób co stanowi do dziś bardzo dobry wynik. Z biegiem czasu pozostała już tylko garstka ponieważ trudy szkolenia i ciągła walka z samym sobą o doskonalenie nie dla każdego była do przezwyciężenia. Osoby z tamtego okresu stanowią obecnie trzon kadry Jednostki strzeleckiej i z wielką dumą i nostalgią wspominają tamte „ciężkie czasy”.

W późniejszym okresie nastał wielki przełom w mentalności strzelców. Osoby które dotychczas doskonalili swoje umiejętności samotnie i bez rozgłosu postanowili po raz pierwszy pokazać się publicznie i tym samym zapoczątkować współpracę ze społecznością lokalną i władzami miasta. Wydarzeniem tym był pokaz umiejętności podczas WOŚP w 2002 roku. Jednostka coraz bardziej zaczęła dążyć do współpracy z władzami lokalnymi oraz wojskiem. Na efekty nie trzeba było czekać długo: prawo do przeprowadzenia naboru w prawie wszystkich szkołach, zaufanie władz lokalnych, zrealizowane szkolenia wraz z wojskiem mówią same za siebie.

 

 

Poniżej pierwszy artykuł w lokalnej prasie na nasz temat ” Dziennik Elbląski”. Wydanie z 2005 roku.