Obecnie trzon jednostki stanowią osoby które działają w jej strukturach od blisko 20 lat, co pozwala stwierdzić, że na pewno są obeznani z tą specyficzną służbą. Jednym z filarów istnienia Jednostki Strzeleckiej 1008 jak też całego Związku strzeleckiego jest szkolenie. Podczas lat prób i błędów opracowano naszym zdaniem system szkolenia najbardziej odpowiedni dla ludzi młodych będących często jeszcze uczniami szkół. Realizowane jest ono w systemie dochodzonym, tzn.: Strzelcy na co dzień mieszkają w domu i prowadzą normalne życie codzienne, zajęcia rozpoczynają się dopiero w momencie dotarcia do miejsca ich realizacji, i są to kolejno w każdy piątek na terenie jednej z Elbląskich szkół, oraz w soboty najczęściej poligon Modrzewina.

Jednostka również bierze czynny udział w obchodach świąt Państwowych i uroczystościach patriotycznych składając kwiaty oraz biorąc udział w defiladach z tej okazji. O całość szkolenia oraz udział w w/w świętach dba zastępca dowódcy jednostki do spraw szkolenia. Dodatkowo Jednostka posiada w swojej strukturze również zastępcę dowódcy do spraw logistycznych.

Od momentu powstania Jednostki zawsze istniał problem braku wyposażenia, został on rozwiązany poprzez współpracę z Obroną Cywilną która przekazuje nam swój wybrakowany sprzęt . Wyposażenie to stanowi po dzień dzisiejszy bardzo ważną część inwentarza, gdyż pozwala zapewnić młodym ludziom podstawowe wyposażenie bezpłatnie. Jednostka korzysta również ze wsparcia wydziału logistyki Komendy Głównej która przekazała między innymi umundurowanie, oraz hełmy kevlarowe. Obecnie Jednostka toczy wiele rozmów i stara się nawiązywać współpracę z nowymi partnerami takimi jak prywatne firmy, instytucje państwowe oraz media jak również zacieśniać już istniejącą współpracę, licząc na dalszy rozwój Jednostki w Elblągu.