Szkolenia medyczne

Prowadzimy w jednostce szkolenia medyczne z zagadnień procedur podstawowej pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, takich jak opatrywanie ran, oraz złamań kończyn, RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej), obsługi podstawowego sprzętu medycznego w tym defibrylatorów AED.

W związku ze specyfiką naszej działalności prowadzimy również szkolenie z zakresu medycyny pola walki. Dotyczy ono opatrywania i procedur zwiazanych z ranami odniesionymi na polu walki, w tym ranami postrzałowymi, obrażeniami powstałymi w skutek odziaływania bronią obszarową oraz ewakuacją rannych z pola walki w warunkach taktycznych