Osoby małoletnie

W celu dołączenia w nasze szeregi należy wziąć udział w akcji naborowej która odbywa się z reguły 2 razy w roku.
Prosimy śledzić na bieżąco dział „Blog” na tej stronie internetowej oraz nasz profil na Facebooku.

Podstawowym wymogiem do uczestnictwa w działalności Jednostki Strzeleckiej jest wiek minimum 15 lat w momencie zapisywania na listę członków. Dodatkowym warunkiem jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach o dużej intensywności fizycznej.

Warunkiem formalnym jest również podpisana zgoda od rodzica/prawnego opiekuna do uczestnictwa w zajęciach. Można ją pobrać w dziale „Pobierz”.

Osoby Pełnoletnie

Jeśli jesteś żołnierzem, funkcjonariuszem państwowym lub osobą która posiada wiedzę i doświadczenie w działalności którą się zajmujemy, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy zawsze otwarci na osoby które popierają naszą działalność i chcą ją wspólnie z nami rozwijać lub zwyczajnie szlifować swoje umiejętności.